tlo

Publikacje do pobrania

Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030

Ekspertyza w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030

Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN)

Inwentaryzacja części składowych śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Assumptions for the development plans of inland waterways in Poland for 2016-2020 with 2030 perspective

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów

Skip to content