tlo

Mapy nawigacyjne

Elektroniczne Mapy Nawigacyjne obszaru Centrum RIS do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej UŻŚ Szczecin

Zasady korzystania

Zasady korzystania ze śródlądowych elektronicznych map nawigacyjnych (IENC)

  1. Każdy może bezpłatnie korzystać z Elektronicznych Śródlądowych Map Nawigacyjnych (IENC) dla celów poglądowo – informacyjno – nawigacyjnych. Niedopuszczalne jest korzystanie z map IENC dla innych celów niż wskazany.
  2. Uprawnienie do bezpłatnego korzystania z map IENC oznacza wyłącznie możliwość przeglądania jego zawartości w aplikacjach przeznaczonych do przeglądania map IENC lub prowadzenia nawigacji.
  3. Kopiowanie i edytowanie zawartości map IENC oraz ewentualne późniejsze utrwalanie I rozpowszechnianie skopiowanej/edytowanej zawartości, jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
  4. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zastrzega, że pomimo dołożenia należytej staranności dane zawarte w mapach IENC mogą nie odpowiadać aktualnemu stanowi faktycznemu i prawnemu, a zatem mogą być niedokładne, niekompletne bądź nieaktualne.
  5. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte w oparciu o mapy IENC.

Pokrycie obszaru działania centrum RIS mapami IENC

Mapy opracowane zostały w standardowym formacie *.000 dla aplikacji ECDIS.

Opublikowane śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne (IENC – ang. Inland Electronic Navigational Chart) dla obszaru objętego usługami informacji rzecznej (RIS) na Dolnej Odrze przygotowane zostały w oficjalnym formacie plików, przystosowanym do obsługi przez śródlądowe systemy zobrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej (Inland ECDIS – ang. Inland Electronic Chart Display & Information System). Do oglądania zawartości map (IENC) niezbędne jest specjalistyczne oprogramowanie obsługujące dany format plików w standardzie 2.3.

Jednocześnie informujemy, że producenci systemów Inland ECDIS udostępniają darmowe specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające przeglądanie map (IENC) również na komputerach osobistych, przenośnych itp.

Oprogramowanie można pobrać ze stron:

Wykaz map do pobrania

P17OD695

Data publikacji

2019-07-19

Rzeka

Odra

KM

695,0 - 703,9

Tereny zabudowane

Ognica
Widuchowa

P17OD704

Data publikacji

2019-07-19

Rzeka

Odra
Odra Zach

KM

704,0-709,9
0,0-5,7

Tereny zabudowane

Marwice
Friedrichsthal

P17OD710

Data publikacji

2019-07-19

Rzeka

Odra Wsch
Odra Zach

KM

710,0-714,9
15,8-11,2

Tereny zabudowane

Dolna Odra
Gartz

P17OD715

Data publikacji

2019-07-19

Rzeka

Odra Wsch
Odra Zach

KM

715,0-719,9
11,3-16,5

Tereny zabudowane

Gryfino
Mescherin

P17OD720

Data publikacji

2019-07-19

Rzeka

Odra Wsch
Odra Zach

KM

720,0-724,9
16,6-21,5

Tereny zabudowane

Żabnica
Dębce
Łubnica

P17OD725

Data publikacji

2019-07-19

Rzeka

Odra Wsch
Odra Zach

KM

725,0-729,9
21,6-26,4

Tereny zabudowane

Radziszewo
Moczyły
Siadło Dln

P17OD730

Data publikacji

2018-10-09

Rzeka

Regalica
Odra Zach

KM

730,0-734,9
26,5-29,9

Tereny zabudowane

Szczecin
Siadło Dln
Kurów

P17OD735

Data publikacji

2020-02-05

Rzeka

Regalica
Odra Zach

KM

735,0-737,9
30,0-33,3

Tereny zabudowane

Szczecin
Ustowo

P18OD738

Data publikacji

2020-02-05

Rzeka

Regalica
Odra Zach

KM

738,0-740,6
33,4-36,6

Tereny zabudowane

Szczecin

P18OD741

Data publikacji

2019-10-16

Rzeka

Regalica
j. Dąbie

KM

740,7 - 741,6

Tereny zabudowane

Szczecin
Czarna łąka
Lubczyna

Mapy nawigacyjne dla strony niemieckiej

Śródlądowe elektroniczne mapy nawigacyjne na dalszą podróż po stronie niemieckiej można pobrać z

Skip to content